DENTAL THERAPY SET

DIODE LAZER

Mitokondrilerin oksijen kullanımını, çalışmasını arttırır ve mitokondrilerin membran potansiyelini arttıran bir enzim olan stokrom oksidaz enzimini low level laser ile uyarılmasıyla mitokondriyal metabolizma artar.

Mitokondriyal aktivitenin ve hücresel metabolizmanın bu artışı, vasküler bağışıklık ve lenfatik sistemleri uyarır.

Low Level Laser , biyostimülasyon etki yaratarak, uygulanan alanda doku rejenerasyonunu stimüle eder, bölgedeki protein ve nükleik asit sentezi yükselir, kan dolaşımı artarak kandaki oksijenlenme ve glikozlanma hızlanır ve hücre içi metabolizması ve bağışıklık sistemi güçlenir.

Güçlü analjezik ve anti-enflamatuar etki , ödem çözücü, spazm önleyici ve giderici, lenfatik dolaşım ve osteoblast arttırıcı, kemik iliğini uyararak kan yapımının arttırılması , yumuşak ve sert dokuda iyileşmeyi hızlandırıcı etkileri vardır.

KULLANIM ALANLARI

 • Uçuk Aft Tedavisi - Protez Vurukları
 • Ağız Mukozasında ki Travmalar
 • Diş çekimi, implantoloji ve cerrahi tüm işlemler sonrası yara yerinin hızlı iyileşmesi ve semptomlarının azalması
 • Alveolit oluşumunu engelleme
 • Nöralji ve Nevrit tedavisi
 • Artrit ve Artroz
 • Maksilla-fasiyaldeki fraktürler
 • Bifosfonat kullanımı sonrası oluşan kemik nekrozlarının iyileşmesi
 • Periodontal hastalıkların (gingivitis,periodontitis,pulpitis,paradontitis vb.) tedavisi
 • Mandibular kanaldaki sinir zedelenmeleri ve buna bağlı sinir kaybı ve parazite
 • İmplant sonrası osseintegrasyon süresinde kısalma ve başarısını arttırma
 • Çene ekleminde (TME) intraartiküler (eklem içi) veya çene kaslarına bağlı ağrıların, ağız açıklık kısıtlılıkları ve inflamasyona bağlı hastalıkların tedavisi
 • Bruksizm
 • Beyazlatma
 • Dentin ve kole hassasiyeti

LAZERİN YARARLARI

 • Yeni hücre yapımının artması (rejenerasyon),
 • Işınlanan bölgede kan dolaşımının ve yeni damar oluşumunun arttırılması,
 • Güçlü ağrı kesici ve antiinflamatuar etki,
 • Lenfatik dolaşımı artırıcı, ödem çözücü etki,
 • Vücut savunmasında önemli yeri olan beyaz kürelerin mikrop yeme (fagositoz) yeteneğinde artma,
 • Savunmada önemli olan immünglobulinlerin sentezinde artma
 • Kas spazmını çözücü etki,
 • Kemik iliğini uyararak kan yapımının arttırılması,
 • Kırık iyileşmesinin hızlandırılması,
 • Hasarlanmış sinirlerde yenilenmenin artırılması, sinir iletimini arttırma.
 • Virüs öldürücü etki,
 • Hücresel bazda ATP sentezinin arttırılması ve membran permeablitesi üzerinde düzenleyici etki.

İYONOFOREZ (ELEKTROFOREZ)

Elektrik akımı ve ilaç kullanımının kombine edildiği bir yöntemdir.

İlacın farmakolojik aktivitesi ve elektrik akımının fiziksel aktivitesi, uygulanan organizma üzerindeki tedavi edici etkiyi artırır.

Elektroforez yoluyla ilaç nüfuz edilir yani; ilaç solüsyonla iyonlara ayrışır ve elektrik de fiziksel ve farmakolojik özelliklerini korur. Zaten serbest iyonların büyün mikroorganizmalar üzerinde bakterisin bir etkisi vardır.

KULLANIM ALANLARI

 • Dentin ve Kole Hassasiyeti
 • Etkin Kanal Dezenfeksiyonu
 • Stomotitis
 • Alveolit ve Periokoronarit
 • Siir Sistemiyle İlgili Rahatsızlıklar, Nevrit vb. Fraktürler
 • Tempora-Mandibular Birleşim Noktası Hastalıkları
 • Dental Orjinli Enflamatuar Hastalıklar
 • Gingibitis, Paradontitis
 • Kuron Preparasyonu Sonrsası Hassasiyet
 • Detartraj Sonrası Kole Hassasiyeti

İYONOFOZER YARARLARI

 • En etkili dentin kole hassasiyeti çözümü
 • En etkin kanal dezenfeksiyonu

APEX LOCATOR

Scorpion Dental Apex Locator, geliştirilmiş en son jenerasyondur. Kullanımı kolaydır ve son derece güvenilir ölçüm yapmaktadır. SCORPION Teşhis ve Tedavi setinde, dünyada ilk olarak yeni jenerasyon, yani “adapte olan” apeks ölçer olarak adlandırılan apeks ölçer bulunmaktadır. Bu tip apeks ölçerlerde, eğenin ucu kök kanalına girince cihaz, kanalın nemlilik derecesini belirlemek için ön hesaplama yapar ve sonucuna bağlı olarak ölçüm yöntemini kuru veya nemli ortama göre adapte eder.

Böylelikle, kanalın ortamından etkilenmez; kuru, nemli, kanlı, enfekte kanallarda da doğru ölçüm verir.

Cihazın üzerindeki dijital ekrandan kanalın neresine gelindiği takip edilebildiği gibi, Türkçe sözlü mesaj vererek uyarıda bulunmakta ve eğenin bulunduğu yeri bildirmektedir. Bu da hekimin cihazın ekranına sık sık bakması gerekliliğini ortadan kaldırarak, dikkatini hastanın üzerinde yoğunlaştırmasını sağlar. Cihaz herhangi bir endodontik angldruvaya da bağlanılabilir. Bu sayede genişletme esnasında da kanalın
yerini belirleme olanağı sağlar.

VİTALOMETRE

Vitalometre, diş hekimi için Rontgen kadar önemli, sind kadar kolay ve pratik kullanımlı BİR TANI ARACIDIR. Vitalite testi; kuramsal olarak, dişin üzerinden geçirilen elektrik akımı ile pullanın uyarılmasıdır. Eğer pulpa vitalse, hasta bir ikilem hissedecektir. Böylece hastanın reaksiyonuna göre dişin vital olup olmadığı kolayca anlaşılacaktır. Dişin vitalitesini kontrol etmek  için kullanılacak bir başka yöntem ise, dişe aşırı soğuk uygulanmaktadır. Bu yöntemde soğuk, hasta tarafından bir irkilmeden çok, uzun süren bir ağrı olarak algılanacaktır. Soğukluk dozunu tam olarak ayarlamak mümkün olmadığından güvenilir sonuçlar elde etmek için hekimin bu konuda çok tecrübeli olması gerekmektedir. Elektrikli vitalometre, akım gücü zayıf olan ama mineden kolayca geçecek kadar yüksek frekanslı bir gerilim üretir. Bu akım, fiziksel özellikleri sayesinde ne pullaya ne de çevre dokuya zarar verir. Vitalometre fonksiyonu sadece dişin canlı olup olmadığını ölçmekle kalmaz; bir takım periyontontal (PULPİTİS, PERİODANTİTİS) ve travmatik ve cerrahi hastalıkların (N. MANDİBULARİS NEVRİT, OESTEOMYELİTİS, ÇENE KİSTLERİ, ALVEOLİT, AĞRI SENDROMLARI) teşhisinde ve hastalığın aşamasının, iyileşme safhalarının takibinde de önemli ölçüde yararlı olmaktadır.

  GAMA Dental olarak dental sektöründe 20 yıla yakın tecrübemiz ile siz değerli diş hekimlerimize hizmet vermekteyiz.

  Çalışma sistemini temel değerlerimizi ilke edinerek oluşturduğumuz GAMA Dental, teknolojik gelişmeleri takip ederek diş hekimlerimizin işini kolaylaştırarak hasta konforunu artırmayı hedeflemektedir.

  ADRES

  Cumhuriyet Mah. Tuna Cad. 11/70 Çankaya / ANKARA

  TELEFON

  (0312) 434 54 74

  EMAİL

  info@gamadental.net